"produce pictures" — Słownik kolokacji angielskich

produce pictures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz obrazy
  1. produce czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Research published in the 21st century has produced a rather different picture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo