"picture made" — Słownik kolokacji angielskich

picture made kolokacja
Popularniejsza odmiana: make a picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz zrobił
  1. make czasownik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Sometimes you're trying to make a 3-D picture and not really saying exactly what you mean.

    Podobne kolokacje: