"produce a picture" — Słownik kolokacji angielskich

produce a picture kolokacja
Popularniejsza odmiana: produce pictures
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz obraz
  1. produce czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Research published in the 21st century has produced a rather different picture.

    Podobne kolokacje: