"picture" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

picture rzeczownik

rzeczownik + picture
Kolokacji: 120
motion picture • Columbia Picture • Paramount Picture • satellite picture • Sony Picture • family picture • color picture • ...
picture + rzeczownik
Kolokacji: 55
picture book • picture window • picture frame • picture gallery • picture caption • picture quality • Picture Show • ...
picture + czasownik
Kolokacji: 99
picture shows • picture emerges • picture appears • picture hangs • picture comes • picture looks • picture makes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
2. picture makes = obraz robi picture makes
4. picture begins = obraz zaczyna się picture begins
5. picture goes = obraz idzie picture goes
6. produced by Paramount Pictures = wyprodukowany przez Paramount Pictures produced by Paramount Pictures
7. picture forms = formy obrazu picture forms
8. picture moves = obraz rusza się picture moves
9. picture gets = obraz dostaje picture gets
10. picture starts = obraz zaczyna się picture starts
11. picture becomes = obraz staje się picture becomes
13. picture conveys = obraz oddaje picture conveys
14. picture grows = obraz rośnie picture grows
15. picture brings = obraz przynosi picture brings
16. picture works = obraz pracuje picture works
17. picture runs = obraz biegnie picture runs
18. picture sends = obraz wysyła picture sends
19. picture falls = obraz odpada picture falls
20. picture posts = poczty obrazu picture posts
21. picture develops = obraz rozwija picture develops
22. picture wins = obraz wygrywa picture wins
(10) reveal, unfold
Kolokacji: 2
(11) suggest, inspire, evoke, mean
Kolokacji: 4
(12) exist, lie
Kolokacji: 2
(13) flicker, waver
Kolokacji: 2
(14) dissolve, snap
Kolokacji: 2
(15) frame, exude
Kolokacji: 2
czasownik + picture
Kolokacji: 101
take pictures • snap pictures • display pictures • post pictures • contain pictures • send pictures • see pictures • produce pictures • ...
przymiotnik + picture
Kolokacji: 303
big picture • clear picture • best picture • mental picture • whole picture • complete picture • accurate picture • vivid picture • ...
przyimek + picture
Kolokacji: 20
with pictures • including pictures • through pictures • of pictures • for pictures • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.