"release by Paramount Pictures" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnienie przez Paramount Pictures
  1. release czasownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The film was directed by Blake Edwards and released by Paramount Pictures.

    Podobne kolokacje: