"whole picture" — Słownik kolokacji angielskich

whole picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cały obraz
  1. whole przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You and I just don't know enough to be able to understand the whole picture.

    Podobne kolokacje: