BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"distribute by Paramount Pictures" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozdaj przez Paramount Pictures
  1. distribute czasownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The film was directed by Sam Wood and distributed by Paramount Pictures.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo