"picture is published" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz jest wydany
  1. publish czasownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This story is probably based on a picture published in the official report, which may have been taken during the final.

    Podobne kolokacje: