KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"picture" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

picture rzeczownik

rzeczownik + picture
Kolokacji: 120
motion picture • Columbia Picture • Paramount Picture • satellite picture • Sony Picture • family picture • color picture • ...
picture + rzeczownik
Kolokacji: 55
picture book • picture window • picture frame • picture gallery • picture caption • picture quality • Picture Show • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. picture book = książka z obrazkami picture book
3. picture frame = ramka na zdjęcie picture frame
5. picture gallery = galeria malarstwa, galeria obrazów picture gallery
6. picture caption = podpis obrazu picture caption
7. Picture Show = Obraz Widowisko Picture Show
10. Motion Picture Art = Sztuka filmowa Motion Picture Art
13. picture disc = dysk obrazu picture disc
14. picture editor = kierownik działu fotoreporterskiego picture editor
15. picture plane = płaszczyzna na pierwszym planie (obrazu) picture plane
16. picture tube = kineskop (magnetyczna lampa obrazowa) picture tube
17. picture sleeve = rękaw obrazu picture sleeve
picture + czasownik
Kolokacji: 99
picture shows • picture emerges • picture appears • picture hangs • picture comes • picture looks • picture makes • ...
czasownik + picture
Kolokacji: 101
take pictures • snap pictures • display pictures • post pictures • contain pictures • send pictures • see pictures • produce pictures • ...
przymiotnik + picture
Kolokacji: 303
big picture • clear picture • best picture • mental picture • whole picture • complete picture • accurate picture • vivid picture • ...
przyimek + picture
Kolokacji: 20
with pictures • including pictures • through pictures • of pictures • for pictures • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.