"picture" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

picture rzeczownik

rzeczownik + picture
Kolokacji: 120
motion picture • Columbia Picture • Paramount Picture • satellite picture • Sony Picture • family picture • color picture • ...
picture + rzeczownik
Kolokacji: 55
picture book • picture window • picture frame • picture gallery • picture caption • picture quality • Picture Show • ...
picture + czasownik
Kolokacji: 99
picture shows • picture emerges • picture appears • picture hangs • picture comes • picture looks • picture makes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
3. picture changes = zmiany obrazu picture changes
6. picture helps = obraz przyczynia się picture helps
7. picture captures = obraz zdobywa picture captures
8. picture improves = obraz poprawia się picture improves
9. picture fills = wystarczające ilości obrazu picture fills
10. picture brightens = obraz rozjaśnia picture brightens
11. picture turns = obraz obraca się picture turns
12. picture decorates = obraz ozdabia picture decorates
13. picture matches = mecze obrazu picture matches
14. picture freezes = obraz przymarza picture freezes
15. picture replaces = obraz zastępuje picture replaces
16. picture clears = obraz wybicie piłki z pola obrony picture clears
17. picture switches = zmiany obrazu picture switches
18. picture blurs = obraz rozmazuje się picture blurs
(10) reveal, unfold
Kolokacji: 2
(11) suggest, inspire, evoke, mean
Kolokacji: 4
(12) exist, lie
Kolokacji: 2
(13) flicker, waver
Kolokacji: 2
(14) dissolve, snap
Kolokacji: 2
(15) frame, exude
Kolokacji: 2
czasownik + picture
Kolokacji: 101
take pictures • snap pictures • display pictures • post pictures • contain pictures • send pictures • see pictures • produce pictures • ...
przymiotnik + picture
Kolokacji: 303
big picture • clear picture • best picture • mental picture • whole picture • complete picture • accurate picture • vivid picture • ...
przyimek + picture
Kolokacji: 20
with pictures • including pictures • through pictures • of pictures • for pictures • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.