"Sun Picture" — Słownik kolokacji angielskich

Sun Picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Słońce Obraz
  1. sun rzeczownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Sun Pictures opened on December 9, 1916, with a full house.

powered by  eTutor logo