"picture entitled" — Słownik kolokacji angielskich

picture entitled kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz zatytułował
  1. entitle czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the same issue (Business) you have a picture entitled 'Euro-research information centre unveiled', with a two-faced head looking both ways.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo