"picture adorns" — Słownik kolokacji angielskich

picture adorns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz ozdabia
  1. picture rzeczownik + adorn czasownik
    Luźna kolokacja

    Pictures of Whitney, forever 4 years old, adorn almost every wall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo