"post pictures" — Słownik kolokacji angielskich

post pictures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obrazy poczty
  1. post czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Last year, some students posted pictures of themselves posing with guns on the Internet.

powered by  eTutor logo