"picture called" — Słownik kolokacji angielskich

picture called kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz zadzwonił
  1. call czasownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 1905 he started the cycle of pictures called "Confession".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo