"underwater picture" — Słownik kolokacji angielskich

underwater picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz znajdujący się pod wodą
  1. underwater przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I did my underwater picture taking in Hawaii, where the water looked crystal clear, and at only 4 feet down the daylight was insufficient.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo