"picture hanging" — Słownik kolokacji angielskich

picture hanging kolokacja
Popularniejsza odmiana: picture hangs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieszanie obrazu
  1. picture rzeczownik + hang czasownik
    Luźna kolokacja

    Look at the wall behind any pictures hanging on it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo