"released by Paramount Pictures" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony przez Paramount Pictures
  1. picture rzeczownik + release czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was due to be released by Universal Pictures in 2009.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo