"picture brightens" — Słownik kolokacji angielskich

picture brightens kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz rozjaśnia
  1. picture rzeczownik + brighten czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And even as the city's current fiscal picture has brightened, the outlook for the next few years is more discouraging.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo