"picture changes" — Słownik kolokacji angielskich

picture changes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmiany obrazu
  1. picture rzeczownik + change czasownik
    Silna kolokacja

    When he put down his cup and looked again at the screen, the picture had changed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo