"picture illustrates" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz ilustruje
  1. picture rzeczownik + illustrate czasownik
    Luźna kolokacja

    The picture on the right illustrates the relationship of some common models.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo