BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"released by Universal Pictures" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: released by Paramount Pictures
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony przez Universal Pictures
  1. picture rzeczownik + release czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was due to be released by Universal Pictures in 2009.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo