"Astronomy Picture" — Słownik kolokacji angielskich

Astronomy Picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Astronomia Obraz
  1. astronomy rzeczownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Astronomy Picture of the Day: Carl Sagan.

powered by  eTutor logo