"mental picture" — Słownik kolokacji angielskich

mental picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umysłowy obraz
  1. mental przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It's better than not having any mental picture of them at all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo