PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"mental picture" — Słownik kolokacji angielskich

mental picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umysłowy obraz
  1. mental przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It's better than not having any mental picture of them at all.