BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"mental" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

mental przymiotnik

mental + rzeczownik
Kolokacji: 322
mental illness • mental health • mental hospital • mental disorder • mental state • mental note • mental institution • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 70
2. mental health = zdrowie psychiczne mental health
3. mental hospital = szpital psychiatryczny, zakład dla chorych umysłowo mental hospital
5. mental state = stan psychiczny, stan umysłowy mental state
6. mental note = umysłowa notatka mental note
7. mental institution = dom dla przewlekle psychicznie chorych mental institution
8. mental retardation = niepełnosprawność intelektualna (obniżenie poziomu rozwoju intelektualnego) mental retardation
9. mental image = wyobrażenie, obraz wyobraźni mental image
10. mental condition = stan umysłu mental condition
11. mental patient = pacjent umysłowo chory mental patient
12. mental process = guzowatość bródkowa mental process
13. mental picture = umysłowy obraz mental picture
  • It's better than not having any mental picture of them at all.
  • It seems to build up a mental picture of where and who they are in the world.
  • She suddenly had a mental picture of herself in her present state.
  • I looked over my last mental picture of the room.
  • I was trying to get a mental picture of what had happened.
  • To see if he looked anything like my mental picture of him.
  • Open your eyes, look around and take a mental picture.
  • I felt he might be taking a mental picture for future use.
  • It was one mental picture she could well live without.
  • I found myself taking a mental picture of him: blue eyes, dark hair.
14. mental breakdown = załamanie nerwowe mental breakdown
15. mental ability = sprawność intelektualna, zdolność umysłowa mental ability
16. mental disability = niepełnosprawność umysłowa mental disability
17. mental capacity = poczytalność mental capacity
18. mental power = umysłowa moc mental power
19. mental game = intelektualna gra mental game
20. mental instability = umysłowa niestabilność mental instability
21. mental activity = umysłowa działalność mental activity
22. mental toughness = umysłowa bezwzględność mental toughness
23. mental energy = umysłowa energia mental energy
24. mental anguish = umysłowe cierpienie mental anguish
25. mental disease = choroba psychiczna mental disease
26. mental strength = siła psychiczna mental strength
27. mental development = rozwój umysłowy mental development
29. mental health service = poradnia psychologiczna mental health service
30. mental faculty = umysłowy wydział mental faculty
31. mental attitude = intelektualne nastawienie mental attitude
32. mental exercise = intelektualne ćwiczenie mental exercise
33. mental health problem = problem związany ze zdrowiem psychicznym mental health problem
34. mental health care = ochrona zdrowia psychicznego mental health care
35. mental effort = wysiłek umysłowy mental effort
36. mental asylum = zakład dla umysłowo chorych mental asylum
37. mental health issue = umysłowa kwestia zdrowotna mental health issue
38. mental calculation = pamięciowe kalkulacja mental calculation
39. mental impairment = upośledzenie umysłowe mental impairment
40. mental function = intelektualna funkcja mental function
41. mental discipline = dyscyplina umysłowa mental discipline
42. mental well-being = dobry stan psychiczny mental well-being
43. mental map = umysłowa mapa mental map
44. mental block = zaćmienie umysłu mental block
45. mental control = kontrola umysłu mental control
46. mental list = umysłowa lista mental list
47. mental stress = napięcie psychiczne mental stress
48. mental stability = umysłowa stabilność mental stability
49. mental status = stan psychiczny mental status
50. mental strain = obciążenie psychiczne mental strain
51. mental distress = umysłowe udręka mental distress
52. mental challenge = umysłowe wyzwanie mental challenge
53. mental arithmetic = liczenie w pamięci mental arithmetic
54. mental mistake = intelektualny błąd mental mistake
55. mental confusion = splątanie, amencja, zespół amentywny, zespół splątaniowy (zaburzenie świadomości) mental confusion
56. mental model = model mentalny mental model
57. mental deterioration = degradacja psychiczna mental deterioration
58. mental error = umysłowy błąd mental error
59. mental skill = intelektualna biegłość mental skill
60. mental representation = reprezentacja umysłowa mental representation
61. mental training = szkolenie umysłowe mental training
62. mental health system = intelektualny system opieki zdrowotnej mental health system
63. mental aspect = intelektualny aspekt mental aspect
64. mental handicap = upośledzenie umysłowe mental handicap
65. mental life = umysłowe życie mental life
67. mental contact = chory psychicznie kontakt mental contact
68. mental command = umysłowe polecenie mental command
69. mental barrier = intelektualna bariera mental barrier
70. mental disturbance = zaburzenie umysłowe mental disturbance

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.