"mental asylum" — Słownik kolokacji angielskich

mental asylum kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakład dla umysłowo chorych
  1. mental przymiotnik + asylum rzeczownik
    Silna kolokacja

    She is committed in a mental asylum with no exits.

powered by  eTutor logo