"released by Columbia Pictures" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: released by Paramount Pictures
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opublikowany przez Columbię Obrazy
  1. picture rzeczownik + release czasownik
    Luźna kolokacja

    It was due to be released by Universal Pictures in 2009.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo