"picture freezes" — Słownik kolokacji angielskich

picture freezes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz przymarza
  1. picture rzeczownik + freeze czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "But if some high-tech companies like Microsoft get their way, your picture could freeze and become unwatchable," the ad warned viewers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo