"picture blurs" — Słownik kolokacji angielskich

picture blurs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz rozmazuje się
  1. picture rzeczownik + blur czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He had a fleeting image of his true father, but the picture in his mindof Hal's face was blurring.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo