"picture helps" — Słownik kolokacji angielskich

picture helps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz przyczynia się
  1. picture rzeczownik + help czasownik
    Luźna kolokacja

    I can't see that pictures of the guy's body would help me understand the events any better.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo