"picture replaces" — Słownik kolokacji angielskich

picture replaces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz zastępuje
  1. picture rzeczownik + replace czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In "the rise of the image the fall of the word", Stephens describes how pictures, symbols and photos are replacing words as our primary communication medium.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo