"picture matches" — Słownik kolokacji angielskich

picture matches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mecze obrazu
  1. picture rzeczownik + match czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The choice of finish is again mainly linked to the room or style with which the picture will match.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo