"picture turns" — Słownik kolokacji angielskich

picture turns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz obraca się
  1. picture rzeczownik + turn czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When he walked into the church, the pictures and images turned their faces to the wall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo