"picture improves" — Słownik kolokacji angielskich

picture improves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz poprawia się
  1. picture rzeczownik + improve czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The picture will improve the closer we get, though.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo