"picture decorates" — Słownik kolokacji angielskich

picture decorates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz ozdabia
  1. picture rzeczownik + decorate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Now these pictures decorate the Assembly Hall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo