"picture titled" — Słownik kolokacji angielskich

picture titled kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz zatytułował
  1. title czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Many of his works may be seen in Dresden, notably a large picture titled Norway and Storm at Sea.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo