Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"release pictures" — Słownik kolokacji angielskich

release pictures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obrazy zwalniające
  1. release czasownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Last week, they released pictures that an amateur photographer took of the freeway shortly after the spill.

powered by  eTutor logo