BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"picture posts" — Słownik kolokacji angielskich

picture posts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczty obrazu
  1. picture rzeczownik + post czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The pictures posted by Apple on the gallery page look nice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo