PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"entire picture" — Słownik kolokacji angielskich

entire picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cały obraz
  1. entire przymiotnik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The security chief seemed to see the entire picture now.