PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"picture" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

picture rzeczownik

rzeczownik + picture
Kolokacji: 120
motion picture • Columbia Picture • Paramount Picture • satellite picture • Sony Picture • family picture • color picture • ...
picture + rzeczownik
Kolokacji: 55
picture book • picture window • picture frame • picture gallery • picture caption • picture quality • Picture Show • ...
picture + czasownik
Kolokacji: 99
picture shows • picture emerges • picture appears • picture hangs • picture comes • picture looks • picture makes • ...
czasownik + picture
Kolokacji: 101
take pictures • snap pictures • display pictures • post pictures • contain pictures • send pictures • see pictures • produce pictures • ...
przymiotnik + picture
Kolokacji: 303
big picture • clear picture • best picture • mental picture • whole picture • complete picture • accurate picture • vivid picture • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 55
1. big picture = szersza perspektywa, szerszy punkt widzenia, pełny obraz big picture
2. clear picture = klarowny obraz clear picture
3. best picture = najwierniejszy obraz best picture
4. large picture = duży obraz large picture
5. mental picture = umysłowy obraz mental picture
6. whole picture = cały obraz whole picture
7. complete picture = ukończony obraz complete picture
8. accurate picture = dokładny obraz accurate picture
9. detailed picture = szczegółowy obraz detailed picture
10. vivid picture = żywy obraz vivid picture
11. overall picture = całościowy obraz overall picture
13. full picture = pełny obraz full picture
14. true picture = prawdziwy obraz true picture
15. good picture = wierny obraz good picture
16. old picture = stary obraz old picture
17. new picture = nowy obraz new picture
18. small picture = niewielki obraz small picture
19. better picture = wierniejszy obraz better picture
20. pretty picture = ładny obraz pretty picture
22. bleak picture = ponury obraz bleak picture
23. little picture = mało obrazu little picture
24. great picture = świetny obraz great picture
26. broad picture = szeroki obraz broad picture
29. early picture = wczesny obraz early picture
30. financial picture = finansowy obraz financial picture
31. perfect picture = doskonały obraz perfect picture
32. grim picture = ponury obraz grim picture
33. rosy picture = różowy obraz rosy picture
34. famous picture = sławny obraz famous picture
35. digital picture = cyfrowy obraz digital picture
36. Carpal Tunnel Picture = Kanał nadgarstka Obraz Carpal Tunnel Picture
37. economic picture = gospodarczy obraz economic picture
39. single picture = jeden obraz single picture
40. sharp picture = ostry obraz sharp picture
41. comprehensive picture = wyczerpujący obraz comprehensive picture
42. real picture = prawdziwy obraz real picture
43. general picture = ogólny obraz general picture
44. entire picture = cały obraz entire picture
  • The security chief seemed to see the entire picture now.
  • He has a tendency to focus on a point rather than the entire picture.
  • In the far different climate of the 90's, the entire picture has begun to take on new form.
  • In the 20th century, of course, the entire picture changed.
  • I can't see the entire picture, because there aren't enough pieces.
  • The entire picture would have been complete if I had only waited.
  • "But I don't have the entire picture and we probably won't for a while."
  • Aside from that, only we three at the Agency have the entire picture.
  • It requires time plus a great many questions to get the entire picture.
  • "When you have a vision, you're the only one who sees the entire picture."
45. distorted picture = zniekształcony obraz distorted picture
46. gloomy picture = ciemny obraz gloomy picture
47. nude picture = nagie zdjęcie, akt nude picture
48. complex picture = złożony obraz complex picture
49. realistic picture = realistyczny obraz realistic picture
50. silent picture = cichy obraz silent picture
51. mixed picture = mieszany obraz mixed picture
52. bad picture = złe ujęcie fotograficzne, złe zdjęcie bad picture
53. only picture = jedyny obraz only picture
54. autographed picture = obraz złożono autograf autographed picture
przyimek + picture
Kolokacji: 20
with pictures • including pictures • through pictures • of pictures • for pictures • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.