"different picture" — Słownik kolokacji angielskich

different picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inny obraz
  1. different przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They provide entirely different pictures of the very same woman.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo