PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"different picture" — Słownik kolokacji angielskich

different picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inny obraz
  1. different przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They provide entirely different pictures of the very same woman.