"distorted picture" — Słownik kolokacji angielskich

distorted picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zniekształcony obraz
  1. distorted przymiotnik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It provides us distorted pictures of nature and social life.

    Podobne kolokacje: