PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"broad picture" — Słownik kolokacji angielskich

broad picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szeroki obraz
  1. broad przymiotnik + picture rzeczownik
    Silna kolokacja

    The second was to look at the broader picture of children's rights in general.