"good picture" — Słownik kolokacji angielskich

good picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wierny obraz
  1. good przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It wasn't really a very good picture of her, he decided.