PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"early picture" — Słownik kolokacji angielskich

early picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny obraz
  1. early przymiotnik + picture rzeczownik
    Silna kolokacja

    They're in stark contrast to an earlier picture he'd rather forget.