Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"financial picture" — Słownik kolokacji angielskich

financial picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): finansowy obraz
  1. financial przymiotnik + picture rzeczownik
    Silna kolokacja

    The sixth article will look at the company's financial picture.