eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"overall picture" — Słownik kolokacji angielskich

overall picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całościowy obraz
  1. overall przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The most important thing is to get an overall picture of what's going on.