PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"bleak picture" — Słownik kolokacji angielskich

bleak picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponury obraz
  1. bleak przymiotnik + picture rzeczownik
    Silna kolokacja

    He'll likely paint a bleak picture of the economy going forward.