PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"little picture" — Słownik kolokacji angielskich

little picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mało obrazu
  1. little przymiotnik + picture rzeczownik
    Silna kolokacja

    "What would happen, if you did show your little picture to the cops?"