"complex picture" — Słownik kolokacji angielskich

complex picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złożony obraz
  1. complex przymiotnik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Federal and local authorities, however, were dealing with a much more complex picture.